Near miss i småfærgerne

Begrebet er velkendt, men erfaringerne når sjældent længere end til den enkelte færge, erkender formanden for Småøernes FærgeselskaberBegrebet nearmiss er velkendt blandt medarbejderne i Småøernes Færgeselskaber. Det bruges dagligt, og der udveksles masser af erfaring, som kommer ind under begrebet nearmiss. ”Men erfaringerne når sjældent længere ud end det enkelte selskab,” fortæller formanden for Småøernes Færgeselskaber, Søren Adsersen, Struer-Venø Overfarten.”Derfor er det vigtigt, at vi med mellemrum får et indspark,” tilføjer han.

Indsparket blev leveret af arbejdsmiljøkonsulent Søren Bøge Pedersen, Seahealth, på årsmødet i Småøernes Færgeselskaber i Skive i efteråret. Søren Bøge Pedersen afleverede et engageret indlæg om værdien af nearmiss med en opfordring til at indrapportere til nearmiss databasen. ”Ikke fordi der skal udpeges syndere, men fordi I også på småfærgerne kan lære af hinanden,” understregede han og fik håndslag på, at færgeselskaberne vil bestræbe sig på, hver at indlevere to nearmiss til databasen det kommende år. Seahealth vil sørge for, at de indberettede nearmiss distribueres ud til alle selskaber.

Med 32 færgeselskaber giver det 64 nearmiss og dermed stor sandsynlighed for at få konkrete hændelser om bord til debat.

 

Langvarig proces

Søren Adsersen vurderer, at det svære er at få besætningerne til at skrive ned. Mund-til-øre metoden fungerer fint på den enkelte færge, men det der med papir er ikke så populært. ”Der venter en stor ledelsesopgave med at få besætningerne overbevist om værdien af at få skrevet hændelserne ned. Jeg tror såmænd nok, at det vil lykkes, fordi der er stor forståelse for, at vi kan drage nytte af hinandens erfaringer. Men det tager tid.” Søren Bøge Pedersen opfordrer til at inddrage nøglepersoner, oprette brugergrupper og holde møder om nearmiss for at få skabt den nødvendige forståelse for at få hændelserne skrevet ned på papir.

Søren Bøge Pedersen afleverede et engageret indlæg om sikkerhedskultur, near-miss og de 8 sikkerhedsled.

 

Her sker der ikke noget

Struer-Venø Færgen har 50 anløb om dagen 365 dage om året, og de seneste fem år er der en enkelt gang slået en bule i færgen. Der har ingen arbejdsulykker eller uheld været i de fem år, oplyser Søren Adsersen. Søren Bøge Pedersen: ”Fordi der ikke sker noget, er det ikke ensbetydende med, at det er sikkert.” Søren Adsersen: ”Når der ikke sker uheld eller ulykker, kan det måske føre til – ikke at overse – men at undervurdere, hvad der er en nearmiss og skabe en atmosfære af, at her sker der ikke noget.” Hans eget forslag til at komme videre er en opfordring til besætningerne om at fortælle, hvis de oplever en nearmiss. ”Så skal jeg nok skrive det ned. Jeg har gjort det i et enkelt tilfælde, men det kommer jo sjældent længere end til os selv,” erkender han.

 

En nearmiss

Ved en afgang startede begge motorer ikke. Kun den ene. Det kan man ikke høre i styrehuset, og færgen kan godt sejle på én motor. Ved anløb er der imidlertid brug for begge motorer, og først dér opdagede skibsføreren, at der manglede motorkraft.” ”Det kunne være gået galt. Det gjorde det heldigvis ikke, men episoden har ført til en diskussion om ændrede procedurer, så vi sikrer os, at begge motorer er i gang,” fortæller Søren Adsersen om en konkret nearmiss, der aldrig er nået længere end til Struer-Venø Overfarten.
 

Beskrivelsen af de 8 sikkerhedsled blev studeret nøje.

 


32 overfarter
Der er 32 medlemmer i Småøernes Færgeselskaber. Tilsammen har de mellem 340 og 350 medarbejdere.