Få styr på kemikalier og risici om bord

Health and Safety at Sea IT-program

Version 5.0

Version 4.0

Version 2.0

Kemikalier for rederier

Positivliste

 

Health and Safety at Sea-programmet er et værktøj til at registrere og administrere kemikalier og udarbejde risikovurderinger ude på skibene. Programmet kan bruges uanset om du er tilkoblet internettet eller ej. Du kan desuden skifte mellem dansk og engelsk efter behov.

 

Risikovurderingsmodulet

Programmets risikovurderingsmodul er baseret på gode arbejdsmetoder og støtter den konstruktive dialog i- og med sikkerhedsorganisationen.

 

Derudover kan du identificere og vurdere alle de arbejdsrelaterede risici, udarbejde handlingsplaner og printe dokumenter med risikovurderinger.

 

Kemikaliemodulet

Kemikaliemodulet gør det lettere at 

 • Registrere kemikalier
 • Udarbejde arbejdspladsinstruktioner i forhold til produkterne
 • Arkivere sikkerhedsdatablade om bord

 

Formålet med kemikaliemodulet er at gøre brugerne opmærksomme på, hvordan de håndterer, og burde håndtere, kemikalier om bord, så arbejdet kan foregå korrekt og sikkert. 

 

Andre moduler

Yderligere information og Catering – modulerne giver yderligere information inden for en række emner.

 

Videopræsentation af programmet

Klik her hvis du ønsker at se en videopræsentation af programmet.

 


 

Health and Safety at Sea – Version 5.0 opdatering

Rederier og skibe har snart mulighed for at få en version 5.0 opdatering af programmet Health and Safety at Sea.

 

For at få en detaljeret oversigt over denne opdatering, kan du downloade faktabladet på dit foretrukne sprog i højre side under "downloads".

 

Health and Safety at Sea – Version 4.0 Software og database-opdatering 2014 (bestil fra SEAHEALTH's webshop)

Softwaren og database-opdateringen 2014 kom i 2015.

 

Opdateringen skal anvendes på alle computere, der har en ældre version af programmet. Den ældre version skal minimum have applikation 2.0 og database version 1.0 eller højere.

 

2014-opdateringen af Health and Safety at Sea inkluderer forbedringer og nye funktioner:

 • Det bliver muligt enten at vælge en 3x3, en 5x5 eller en 6x6 matrix for vurdering af sandsynlighed og konsekvens af en risiko (risikoniveau).
 • Det bliver muligt at gemme rederiets/skibets egne ”Permit to work” og ”Toolbox” i Risikovurderingsmodulet
 • Et nyt Catering modul med vigtige dokumenter (PDF filer) og mulighed for at arkivere egne dokumenter.
 • Den løbende opdateringsmulighed af programmet bliver mere synlig, og der bliver mulighed for at indsætte en opdateringsalarm.
 • Der bliver mulighed for at skibet kan foretage feedback i programmet til SEAHEALTH via mail.
 • Det bliver muligt både i Kemikalie- og Risikovurderingsmodulet at vælge flere kemikalier eller risikovurderinger ad gangen for eksempel for eksport eller udskrivning.
 • I Kemikaliemodulet vil ændringer som følge at opdateringer for eksempel udgåede produkter og rettede produkter blive mere synlige, så man kan foretage den nødvendige opdatering af skibets produkter eller oplysninger om disse.
 • Derudover introducerede vi i 2014  en synkroniseringsfunktion for det kommende rederimodul.

 

Der er også en oversigt over de seks moduler og vejledning til opdateringer. I mappen er der plads til udskrifter. Når den er fuld, kan I bestille en lignende tom mappe.

 

Nye funktioner er udviklet på baggrund af tilbagemeldinger fra brugerne om de tidligere versioner. Det nye it-program kan håndtere de nye krav til kemikalier og indeholder mange nye funktioner, som har været efterspurgt af rederier og skibe.

 

Vi håber, den nye version vil hjælpe jer til at håndtere de risici, der måtte være ved arbejdet om bord og håndteringen af kemikalier. 

 

Endelig er det håbet, at programmet kan hjælpe jer med at reducere antallet af ulykker og langtidspåvirkninger af uhensigtsmæssig adfærd. Vi vil med glæde deltage i kontor- og skibsmøder eller møder i sikkerhedsorganisationen, så vi kan demonstrere og instruere jer i, hvordan I skal bruge de nye funktioner i programmet.

 

Vi vil gerne forbedre programmet og dets brugervenlighed løbende. Derfor vil vi meget gerne høre jeres tilbagemeldinger om programmets funktionalitet.

 

Health and Safety at Sea – Version 2.0 (2010) (bestil fra SEAHEALTH's webshop)

Programmets version 2.0 blev udgivet I 2010. Det nye program (version 4.0) kan installeres ’ovenpå’ den gamle version, så data ikke går tabt.

 

Siden version 2.0 er softwaren til kemikaliedatabasen og den nye hjemmeside www.kemiportalen.dk blevet opdateret.


 

Kemikalieportal for rederier

SEAHEALTHs kemikaliedatabase indeholder information om de produkter, danske rederier bruger ombord på skibene. SEAHEALTH sørger for, at informationen i sikkerhedsdatabladene fra leverandører og producenter opfylder lovkravene til kemikalier på danskflagede skibe.

 

Kemikaliedatabasen bliver opdateret ugentligt. Skibe med god internetforbindelse har mulighed for at opdatere it-programmet om bord og modtage en ny database hver mandag.

 

Producenter/leverandører af kemikalier og rederier kan bruge databasen (www.kemiportalen.dk) til at oplyse om nye produkter, der ønskes godkendt. 

Produkterne kan først registreres i kemikaliedatabasen, når de har været gennem en godkendelsesprocedure.

 

Kemikaliedatabasen tilbyder flere muligheder for rederiadministratorer, brugere eller producenter/leverandører. Databasen er udviklet i forbindelse med it-programmet Health and Safety at Sea.

 

Positivliste

Som rederiadministrator kan du tilføje nye produkter på rederiets positivliste. Drejer det sig om produkter, der allerede ligger i databasen, kan de tilføjes listen med det samme.

 

Ved helt nye produkter vil I blive bedt om minimum at vedlægge et sikkerhedsdatablad og muligvis også et eksponeringsscenarie, så afdelingen for kvalitetssikring har den nødvendige information til at vurdere produktet. 

 

Det er også muligt at slette produkter fra positivlisten. Husk at rederiet er ansvarlige for at vedligeholde produkter. Vedligeholdelsen er blevet lettere, fordi rederiet også kan registrere sine egen indkøbskoder i kemikaliedatabasen. Hvis koderne er blevet korrekt opdateret, vil de automatisk være tilgængelige for rederiets skibe ved næste opdatering.

 

Det er også blevet lettere at bruge databasen til at søge efter produktnavne. Man kan lave produktsøgninger for alle produkter i kemikaliedatabasen eller ved hjælp af forskellige søgekriterier.

 

Man kan for eksempel søge på produkter, som SEAHEALTH anbefaler kan erstatte farligere produkter. Vi har desuden bedt producenterne om at foreslå et mindre farligt produkt fra deres eget sortiment.

 

Den nye søgefunktion er ikke kun for rederiadministratorer men er også tilgængelig for andre brugere.