Drikkevand - Skibe

Hvordan kan kaptajn, maskinmester og den øvrige besætning sikre, at drikkevandets kvalitet er i orden?

 

Rent drikkevand er en særlig udfordring om bord på et skib.

Søfartsstyrelsen har i forbindelse med implementeringen af MLC2006 indført en bestemmelse i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B om, at man skal sikre sig, at drikkevandet om bord er af en kvalitet, der gør det egnet som drikkevand, og der skal være et kontrolprogram for dette.

 

Vejledningen "Drikkevand - skibe" fortæller, hvad I kan gøre i praksis for at sikre, at drikkevandets kvalitet er i orden og lever op til de gældende krav.

 

Vejledningen er udarbejdet som følge af indførelsen MLC 2006.

Bestil Drikkevand - skibe på SEAHEALTH's webshop.