Det gode arbejdsliv til søs - spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse

 

Spørgeskemaundersøgelsen Det gode arbejdsliv til søs er gennemført som en temperaturmåling på brancheniveau, og det er første gang, der er gennemført en sådan bred spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø til søs. Undersøgelsen er med til at give mere præcis viden om forholdene til søs og mulighed for at arbejde strategisk med at fremme attraktive arbejdspladser og et godt arbejdsklima. Den er blevet til med opbakning fra både rederier og de søfarendes organisationer, som alle er interesserede i det øjebliksbillede af trivslen til søs, undersøgelsen giver.

Vi er glade for her at kunne præsentere hovedresultaterne. Der foreligger en rapport samt et særnummer af bladet SøSikker, som vi har valgt at dedikere til undersøgelsen.

Download særnummer af "Søsikker" 2009 nr. 3

Undersøgelsens hovedresultater

Undersøgelsen er bygget op omkring det, der populært kaldes for de seks guldkorn. Desuden har styregruppen udvalgt fire specifikke temaer, som undersøgelsen belyser. Her finder du et ekstrakt af hovedresultaterne fordelt på undersøgelsens i alt 10 områder.

Hent rapporten som pdf