Hvordan kommer vi videre med trivslen i rederiet?

Nyhedsarkiv

Tilbud om målrettet arbejde med trivsel og performance ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse.

Det var med vidvinkel og i fugleperspektiv, at trivslen til søs blev kortlagt tidligere på året. SEAHEALTH sendte spørgeskemaundersøgelsen, Det gode arbejdsliv til søs, ud i hele den danske handelsflåde og fik en generel temperaturmåling af trivslen. Men hvordan ser det egentlig ud med trivslen i dit eget rederi?

Som opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen tilbyder SEAHEALTH nu hvert enkelt rederi at zoome ind og få afdækket det psykiske arbejdsmiljø i rederiet. Det sker i form af et skræddersyet forløb, som fx kan indeholde en selvstændig spørgeskemaundersøgelse, hvor rederiet spørger ind til lige de ting, det har på sinde.

 

Det enkelte rederi får en unik mulighed for at:

1) få en indikation af styrker og udfordringer på trivselsområdet
2) sammenligne sig med gennemsnitstal fra erhvervet baseret på undersøgelse foretaget blandt ca. 1.700 sejlende på danskflagede skibe
3) iværksætte løsninger og handlingsplaner for det fremtidige trivselsarbejde.

SEAHEALTH vil kunne være sparringspartner i hele eller dele af processen, lige fra kortlægning via spørgeskema (i samarbejde med analysefirmaet interresearch) til udarbejdelse af løsningsforslag og handlingsplaner og implementering faktiske tiltag.

 

Trivslen tæller – også på bundlinjen

Trivsel, eller psykisk arbejdsmiljø som det også kaldes, spiller en central rolle for arbejdet med sikkerhed og sundhed til søs, fordi:

• trivsel på arbejdspladsen har en positiv afsmitning på sikkerhedskulturen
• trivsel på arbejdspladsen gavner fastholdelse og rekruttering af medarbejdere
• medarbejdere der trives har ofte færre konflikter og er mere effektive.

At have medarbejdere der trives, smitter med andre ord af på bundlinjen, på sikkerhedskulturen og på medarbejdernes engagement og arbejdsglæde.

For nærmere informationer, kontakt venligst Søren Diederichsen, SEAHEALTH, på sdi@seahealth.dk eller +45 33111833.