En god (kamera)indstilling til sundhed og hygiejne

Nyhedsarkiv

2010 lakker mod enden. Søfartens Arbejdsmiljøråd er ved at færdiggøre materiale om hygiejnen om bord på skibene. Indledningsvis har videokameraet rullet i kabyssen på tre skibe fra tre forskellige rederier.

Årsagen til at Søfartens Arbejdsmiljøråd stiller skarpt på hygiejne er, at der er ny lovgivning på vej som følge af Martime Labour Convention MLC. Kort fortalt, har myndighederne fokus på bedre sikkerhed i kabys og messe. Det betyder, at hygiejnen, rengøringen og håndteringen af fødevarer vil komme under lup.

 

Film og materiale på vej

Derfor har Søfartens Arbejdsmiljøråd igangsat en række initiativer for at imødekomme de lovkrav, der kommer til at gælde, når MLC træder i kraft. Vi vil levere værktøjer til skibene, så de selv kan gøre en indsats for hygiejnen. Mange skibe har allerede styr på hygiejnen og fødevaresikkerheden, og det har også været udgangspunktet for den film, der er undervejs. Det er de gode eksempler, der har dannet baggrund for de filmoptagelser, der allerede er kommet i kassen.

 

Research i Manila

Carsten Gydahl-Jensen fra Søfartens Arbejdsmiljøråd, har gennem 10 år arbejdet i fødevareindustrien og ved mange detaljer om hygiejne og fødevaresikkerhed. Han talte med hovmestrene i Filippinerne, besøgte myndighederne og et par uddannelsessteder i Manila. Han fortæller:

- Det er min erfaring efter at have mødt og talt med flere filippinske hovmestre, at de har et relativt godt kendskab til fødevarelovgivningen, især den amerikanske. Men det er ikke altid at de har de rigtige værktøjer til deres rådighed til at udføre egenkontrol med mere i praksis. De har godt kendskab til rengøring, men med fødevaresikkerheden og hygiejnen kan det gøres bedre. Især kan egenkontrollen være et godt redskab til bedre planlægning og kontrol med sikkerheden.

Det forventes, at materiale og film lanceres i begyndelsen af 2011.

 

Hvis det har interesse, kommer vi gerne ud og fortæller om hygiejne ved officersseminarer eller andre arrangementer. Kontakt Carsten Gydahl-Jensen på info@seahealth.dk eller tlf. 3311 1833.