Ny i sikkerhedsorganisationen

Projektet har som mål at udvikle nyt undervisningsmateriale, der klæder den nye sikkerhedsrepræsentant og den ny-udpegede arbejdsleder på til at udfylde den nye opgave i sikkerhedsorganisationen. Materialet skal opfylde Søfartsstyrelsens krav til et ”præ-kursus” indtil man kan komme på et kursus (§16 arbejdsmiljøkursus). 

 

Det er vigtigt at alle øvrige om bord ved, hvorfor der er en sikkerhedsorganisation om bord, og hvilke opgaver og pligter denne har. De menige skal alle vide, hvad de vælger deres repræsentant til, og alle om bord skal vide, hvem der er medlemmer, som man kan gå til med sine sikkerheds- og sundhedsproblemer. Derfor omfatter projektet også information til disse.

 

Da man sjældent kommer på kursus med det samme, skal nye medlemmer i dag gennemgå den film og det undervisningshæfte, der er udarbejdet af Seahealth tilbage i 1996. Filmen og hæftet hedder: ”Kom godt i gang i din sikkerhedsgruppe”. Materialet afspejler ikke forholdene i dag, bl.a. i forhold til de blandede besætninger. Det nye undervisningsmateriale skal derfor erstatte det gamle og adressere nutidens behov for viden. 

 

Status for projektet er, at der har været afholdt workshops i de 2 nedsatte følgegrupper om behov, indhold og metoder for formidling. Den første følgegruppe består af repræsentanter fra rederierne og medlemmer af sikkerhedsudvalgene på skibene, organisationerne og Søfartsstyrelsen. Den anden følgegruppe består af arbejdsmiljøundervisere på § 16 kurserne. På baggrund af arbejdet i de to workshops arbejdes videre med en film, et spil og noget kort skriftligt materiale, der er målrettet de enkelte nøglepersoner samt noget, der er generelt. 


Projektet er stillet i bero og afventer afklaring af forventede ændringer af reglerne.

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs