De 8 sikkerhedsled

I enhver organisation er der rum til forbedringer. Det handler ikke om, hvor stort rummet er, men om der er vilje og evne til at lære- og forbedre sikkerheden i rummet og være nysgerrig på, hvorfor procedurer og regler ikke går hånd i hånd med den operationelle måde at gøre arbejdet på.

 

Det er i det yderste led, i operationerne, at sikkerheden for søfolkene skabes. Det har samtidig betydning for, hvordan arbejdet udføres, når dørene er lukkede, og ingen kan se, hvordan der arbejdes. Det er her sikkerhedskulturen kan måles.

De fleste lytter interesseret, når talen går på sikkerhedskultur. Det er nemlig et emne, der interesserer de fleste, da rederier i dag bliver målt på sikkerhed som aldrig før af både kunder og kontrolinstanser. Erfaringer viser, at et aktivt arbejde med sikkerhedskulturen har den største effekt på nedbringelse af ulykker på kort og på lang sigt - og så styrker det tilmed trivslen samtidig.

Siden lanceringen af De 8 sikkerhedsled, et redskab til at højne sikkerhedskulturen i rederiet, har modellen haft god vind med sig. Der er stadig flere og flere rederier, der bruger den aktivt til at måle og forbedre sikkerheden både på skibene og rederikontorene.

Søfartens Arbejdsmiljøråd har lyttet til rederiernes ønsker om, hvad de gerne vil have med i modellen De 8 sikkerhedsled. 2013 vil således blive året, hvor en ny lancering af konceptet finder sted. Vi vil skabe flere og bedre værktøjer, der knytter sig til modellen. Værktøjer og redskaber, der kan bruges aktivt til at styrke samarbejdet, kommunikationen og evnen til at få gang i den nødvendige og gode dialog om bord på skibene og i rederikontorene. Hensigten med modellen er dermed at hjælpe alle i rederiet til at tage ejerskab af sikkerheden - fordi det giver rigtig god mening. 

 

De nye 8 sikkerhedsled vil bestå af

 1. Politikker og Systemer (gør det klart, hvorfor rederiet vil gøre en indsats, og synliggør på den måde mål og visioner)
 2. Viden og Træning (sørg for, at alle i organisationen er klædt på til at efterleve rederiets politikker)
 3. Omtanke og Samarbejde (styrk kulturen gennem støtte og opbakning)
 4. Feedback og Evaluering (giv løbende feedback og opmærksomhed i form af evalueringer og audit)
 5. Ledere og Nøglepersoner (klæd lederne godt på og støt ildsjælene)
 6. Inddragelse og Ejerskab (inddrag medarbejderne, så de involverede tager ejerskab af processerne)
 7. Rammer og Ressourcer (skab rammerne og afsæt de nødvendige ressourcer til indsatsen)
 8. Kommunikation og Information (sørg for at gøre indsatsen synlig hele tiden og gør løbende opmærksom på de gode resultater).

 

Læs mere om De 8 sikkerhedsled:

 

>> Dialogværktøjet De 8 sikkerhedsled

>> Hvordan kommer du i gang med at udvikle en bedre sikkerhedskultur

>> Kortlægning af sikkerhedskulturen

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

 • Nearmiss.dk.
 • De 8 sikkerhedsled
 • Ulykkesforebyggelse generelt
 • Vedledning om fortøjning
 • Trivselsfremmende projekter
 • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
 • Programmet Health and Safety at Sea