§16 E-learning

§16 E-learning
- uddannelse for nye i sikkerhedsorganisationen.

 

Projektet har som mål at udvikle E-learning for nye sikkerhedsrepræsentanter, der sejler på langfart.

 

Det bliver muligt for rederiet enten at vælge, at sikkerhedsrepræsentanten får sit certifikat via E-learnings programmet om bord eller arbejdsmiljøkurset (§ 16) i land.

 

E-learningsprogrammet er derfor også et omfattende kursusforløb svarende til kurset i land, men det bliver i e-learningen muligt at tage det om bord i mindre bidder.

 

Kurset vil komme til at afveksle meget mellem e-learning på PC’en og praktiske øvelser om bord. De praktiske øvelser vil forhåbentlig samtidig virke motiverende for sikkerhedsarbejdet om bord samt give hele besætningen indblik og forståelse for vigtigheden af arbejdet i sikkerhedsorganisationen.

 

Det kræver dog hver gang planlægning, da kursusforløbet skal indpasses med det daglige arbejde om bord og være gennemført senest 5 uger efter valget.

 

For udenlandsk flagede skibe vil det også være muligt for den udpejede arbejdsleder i sikkerhedsorganisationen og skibsføreren, der er født formand for sikkerhedsudvalget at gennemføre kurset og få et certifikat.

 

Officerer på dansk flagede skibe vil endvidere kunne bruge programmet til at genopfriske deres arbejdsmiljøviden og relatere det til det skib de nu sejler på.

 

Det er vigtigt at alle øvrige om bord ved, hvorfor der er en sikkerhedsorganisation om bord, og hvilke opgaver og pligter denne har. DE menige skal alle vide, hvad de vælger deres repræsentant til, og alle om bord skal vide hvem der er medlemmer, som man kan gå til med sine sikkerheds og sundhedsproblemer.

 

Vi ønsker også at inddrage rederiet, da det er rederiets ansvar at sætte rammerne for sikkerhedsorganisationen om bord: Derfor opfordre vi rederierne til i deres ISM-SMS system at beskrive deres politik for sikkerhedsorganisationen samt jobbeskrivelser for henholdsvis formandens/skibsførens, arbejdslederens og sikkerhedsrepræsentantens i relation til deres forskellige roller og ansvar.

 

En følgegruppe med repræsentanter fra rederierne, organisationerne, arbejdsmiljøunderviserne og Søfartsstyrelsen følger projektet, der gennem årene har skiftet formål fra fornyelse af pre-kursus materialet til e-learning. Det nuværende lovpligtige pre-kursusmateriale filmen og hæftet ”Kom godt i gang i din sikkerhedsgruppe” vil efter lanceringen af e-learningsprogrammet udgå.

 

E-learningsprogrammet bliver udviklet i et samarbejde mellem Seagull og SEAHEALTH og det forventes at reglerne ændres i forbindelse med lancering af SeaLearning i foråret 2018

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs